Schrijnwerk dat het uitzicht van de woning bepaalt

​​  ​​​​ ​​ BINNENKIJKEN

 

 

SCHRIJNWERK​​ DAT​​ HET​​ UITZICHT​​ VAN​​ DE​​ WONING​​ BEPAALT

LICHTAART/RETIE​​ ​​ Deze​​ maand​​ gaan​​ we​​ voor​​ onze​​ rubriek​​ ​​ binnenkijken​​ op​​ bezoek​​ bij​​ een​​ koppel​​ met​​ twee​​ jonge​​ dochters​​ uit​​ Licht-​​ aart. In 2018 bouwden ze een nieuwbouwwoning. Eén van de speerpunten? De landelijke stijl met houtaccenten. Het schrijnwerk was​​ daarbij een essentieel onderdeel. En zo werd Schrijnwerkerij Ronny Wens uit Retie mee bepalend voor de sfeer die de woning uitstraalt.

 

De trap, de binnendeuren op de beneden- verdieping, de voordeur, het schuifluik aan de zijkant en de kroonlijsten… Het werd allemaal door Schrijnwerkerij Ronny Wens uit Retie ge- maakt en geplaatst. “Mijn broer is aannemer”, start Brent, de vader van het gezin. “Hij raadde de firma aan. We zijn bij hen langsgegaan en hadden meteen de indruk dat ze goed begrepen wat wij in gedachten hadden. Dat vonden we enorm belangrijk toen we dit huis gingen bouwen. Bij onze vorige woning hebben we soms te snel een firma vastgelegd. Nu zijn we alleen in zee gegaan met mensen die écht snapten wat wij graag hadden. En ook het ge- voel zat goed: ze gaven ons advies, maar push- ten nooit.”

“We zijn vertrokken vanuit de landelijke stijl die

we graag in heel ons huis lieten terugkomen”, vult Els aan, de moeder des huizes. “Modern vinden wij heel mooi, maar niet om zelf in te wonen. (lacht) Landelijk is veel gezelliger.”

 

EEN KLEURVASTE​​ VOORDEUR

 

Een belangrijk onderdeel was de voordeur. “Dat was oorspronkelijk ook het eerste waarvoor we naar Ronny Wens zijn gegaan. We wilden een voordeur uit hout, maar ze mocht absoluut niet verkleuren. Bij veel andere mensen hebben we hele mooie deuren gezien, maar als die verkleuren, worden ze echt heel lelijk. Dat wilden we absoluut niet. Ronny​​ zei​​ dat​​ zij​​ daar​​ wel​​ een​​ oplossing​​ voor hadden. Het is blijkbaar een systeem waar- bij er drie aparte lagen op de deur worden gespoten. Ongeveer om de vijf jaar moeten we de transparante eindlaag terug opnieuw aanbrengen en op die manier moet de kleur​​ perfect​​ blijven.​​ Het​​ ziet​​ er​​ nu​​ alleszins​​ nog​​ perfect​​ uit, terwijl we toch al voordeuren op-​​ gemerkt​​ hebben, bij huizen die later dan het onze gezet zijn, die beginnen te verkleuren.” “Blijkbaar is het nog mensen opgevallen, dat de kleur mooi blijft, want af en toe stoppen ​​ er hier koppels om te vragen waar we die deur gekocht hebben. Blijkbaar valt ze in de smaak.”

 

EEN BEETJE​​ VOOR DE SIER

 

Ook bij het schuifluik, dat buiten voor de grote raam in de woonkamer kan schuiven, werd hetzelfde stramien toegepast om de kleur te behouden. “Eigenlijk is dat schuifluik puur voor de sier”, lacht het koppel. “Als we heel eerlijk mogen zijn. We schuiven het eigenlijk nooit dicht. Enkel bij die paar hele hete dagen deze zomer hebben we dat wel gedaan.”

 

HOUT MET SMEEDIJZER

 

In de houten binnendeuren in de woonkamer werd geopteerd voor raampjes met een zwarte smeedijzeren rand en ook in de trapleuning werd gekozen voor zwarte smeedijzeren spijlen. “De combinatie van de trap, de voordeur en de dubbele deur naar de woonkamer vonden we prachtig. De trap verlengt die stijl mooi naar boven, waar het hout en het smeedijzer opnieuw terugkomt in de horizontale leuning.”​​ “Zowel de trap als de deuren konden we vol- ledig zelf personaliseren. Ik herinner me nog dat ik eens een mail heb gekregen met vijf- tig verschillende modellen van smeedijzeren balusters. Er was dus zeker keuze genoeg. En ook de details kloppen allemaal. Je hoort​​ soms van die verhalen dat de scharnieren van de deuren niet dezelfde kleur hebben ​​ als het smeedijzer dat in de deur zelf zit. Zo’n zaken in orde maken, dat was voor hen van- zelfsprekend. De plaatsers hebben prachtig werk geleverd. De trap werd bijvoorbeeld met opvallend veel zorg geplaatst. Net alsof het voor hun eigen huis was.”​​ “Ze hebben ons ook nooit standaardzaken aanbevolen, we hebben alles volledig kunnen personaliseren. Dat kostte helemaal niks extra. En alles konden we zelf gaan aanraken en vastpakken in de schrijnwerkerij. Je kan veel beter een keuze maken als je de materialen echt kan zien en voelen, en niet alleen maar uit een catalogus moet kiezen.”

 

KIEZEN VOOR KWALITEIT

 

Op de bovenverdieping zijn er voorlopig nog geen binnendeuren. “De enige toegeving die we gedaan hebben tijdens ons bouwproces”,

​​ 

“DE​​ VOORDEUR​​ VALT​​ BLIJKBAAR​​ IN​​ DE​​ SMAAK,​​ WANT​​ AF​​ EN​​ TOE​​ STOPPEN​​ ER​​ MENSEN​​ OM​​ TE​​ VRAGEN​​ WAAR​​ WE​​ DIE​​ GEHAALD​​ HEBBEN.”

klinkt het. “Het heeft ervoor gezorgd dat we iets meer budget hadden. Dat was ook onze instelling​​ van​​ in​​ het​​ begin.​​ We​​ gaan​​ voor​​ kwaliteit​​ en​​ willen​​ niet​​ na​​ twee​​ jaar​​ al​​ opnieuw​​ kosten moeten​​ maken.​​ Die​​ gedachtegang​​ hebben​​ we eigenlijk​​ altijd​​ gevolgd,​​ tijdens​​ de​​ hele​​ bouwperiode.”

 

“We​​ hebben​​ vooraf​​ alles​​ goed​​ gepland.​​ Omdat we​​ onze​​ vorige​​ woning​​ verkochten,​​ was​​ er​​ wel een​​ zekere​​ druk​​ om​​ alles​​ op​​ tijd​​ klaar​​ te​​ krijgen. Wij hebben altijd duidelijk gecommuniceerd dat eenmaal we begonnen, alles snel moest gaan.​​ Dat​​ is​​ goed​​ gelukt.​​ De​​ mensen​​ van​​ Ronny Wens zijn meteen komen opmeten als de bezetter klaar was. En toen was de trein​​ ver-​​ trokken.​​ Enkel​​ op​​ het​​ smeedijzer​​ van​​ de​​ deuren moesten​​ we​​ even​​ wachten,​​ maar​​ dat​​ wisten​​ we vooraf​​ al.”

 

VERHUIZEN​​ OP KERSTAVOND

“De kroonlijsten (buiten) hebben we een beetje afgekeken van mijn broer”, bekent​​ Brent met een glimlach. “Dat vonden we zo mooi daar dat we dat ook graag wilden. Ook daarbij konden we weer alles helemaal zelf naar onze hand zetten. Heel fijn als je, zoals wij, mensen bent die weten wat ze willen.”​​ De strakke planning werd alvast door alle​​ aannemers​​ goed opgevolgd, want​​ zo’n​​ 8,5 maand nadat de eerste uitgraving gebeurde, kon het gezin al verhuizen. “Met kerstavond zijn we hier komen wonen. Een heel bijzon- der moment. We wonen hier heel erg graag. Die​​ gezelligheid​​ die​​ we​​ zo​​ graag​​ wilden,​​ heb-​​ ben we hier helemaal gevonden.”​​ 

 

Tekst: Bert Huysmans