Schrijnwerkerij Ronny Wens behoort tot de Trends Gazellen 2012

Trends gazellen logo 2012
Schrijnwerkerij Ronny Wens bvba is door “Trends” geselecteerd als een van de 25 snelst groeiende bedrijven in de provincie Antwerpen in 2012. Het verkreeg hiervoor de Trends Gazellen prijs.

De Trends Gazellen zijn de snelgroeiende bedrijven die het competitieve vermogen van de streek aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beïnvloeden. De Trends Gazellen zijn de bedrijven die symbool staan voor competitief ondernemerschap.

Snelgroeiende bedrijven dragen in belangrijke mate bij tot de economische dynamiek van een regio. Deze “Gazellen” zijn krachtbronnen van innovatie, zwengelen de werkgelegenheid aan en zijn vaak een inspirerend rolmodel voor andere (jongere) bedrijven.

Voor meer info kan u de site van Trends bezoeken.